BHV informatie

Op deze pagina geven wij u alle BHV informatie. Wist u dat het ook mogelijk is om alleen de brand & ontruiming of alleen de Eerste hulp te volgen?
Heeft u een vraag, dan kunt u ons altijd bellen of een mail sturen.

Basis BHV opleiding met blended learning

Met deze opleiding volgt de cursist een E – Learning thuis of op het werk voorafgaand aan de praktijkdag. Tijdens de praktijk dag worden de geleerde vaardigheden in de praktijk getoetst op het gebied van levensreddend handelen (LEH) en brandsituaties, ontruimingen en communicatie (BO).

Vervolgopleiding BHV

Deze training wordt jaarlijks gegeven om de cursisten competent te houden, zowel de Levensreddende Eerste Hulp als de Brand, Ontruiming en Communicatie wordt op deze dag voldoende opgefrist volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Meld je direct aan voor de BHV training

Opleiding BHV Ploegleider

Een ploegleider geeft leiding aan meerdere bedrijfshulpverleners, zodat de een hulpverlening tijdens een incident zo gecoördineerd mogelijk verloopt. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat de BHV-ploeg gemotiveerd en geoefend blijft. Het beheer en de controle van de BHV/middelen behoort ook tot het takenpakket. Deze cursus duurt drie dagen, inclusief het examen volgens richtlijnen van het NIBHV.

Opleiding Coördinator/Hoofd BHV

De Coördinator / het Hoofd bedrijfshulpverlening (C/HBHV) houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

– het opzetten en beheren van de BHV-organisatie;

– het zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

– het communiceren met werkgever en medewerkers en met externen, zoals de professionele hulpverleningsdiensten. Tijdsduur: circa 4 dagdelen volgens richtlijnen van het NIBHV.

Vervolgopleiding BHV Ploegleider

Om je competenties goed op orde te houden is het passend om 1 x per jaar een herhaling te volgen.

Van der Kamp opleidingen EHBO BHV AED opleidingen