BHV informatie

meer informatie omtrent de diverse BHV opleidingen

BHV Opleiding

Deze opleiding bestaat uit 8 uren training in het optreden in brandsituaties, ontruimingen en communicatie (BOC). Daarnaast uit 8 uren levensreddend handelen (LEH). Dit laatste deel bevat veel praktijkoefeningen. Tenslotte bevat de opleiding de onderdelen spoedeisende en niet-spoedeisende hulp. De opleiding wordt schriftelijk getoetst en beoordeeld door het examenbureau van het NIBHV; de docent toetst het praktijkgedeelte. Het BHV-diploma blijft 2 jaar geldig, mits men vervolglessen volgt.

BHV opleiding met Blended Learning

Met deze opleiding volgt de cursist een E – Learning thuis of op het werk voorafgaand aan de praktijkdag. Tijdens de praktijk dag worden de geleerde vaardigheden in de praktijk getoetst op het gebied van levensreddend handelen (LEH) en brandsituaties, ontruimingen en communicatie (BOC).
Deze praktijk dag wordt afgesloten door 2 schriftelijke examens volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Vervolgopleiding BHV

Deze opleiding worden jaarlijks gegeven om de cursisten competent te houden en omvat 4 uren BOC en 4 uren LEH.

Opleiding BHV ploegleider

Een ploegleider geeft leiding aan meerdere bedrijfshulpverleners, zodat de een hulpverlening tijdens een incident zo gecoördineerd mogelijk verloopt. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat de BHV-ploeg gemotiveerd en geoefend blijft. Het beheer en de controle van de BHV/middelen behoort ook tot het takenpakket. Deze cursus duurt drie dagen, inclusief het examen. Om tot de ploegleiderscursus te worden toegelaten moet men beschikken over het basisdiploma BHV. Tijdsduur: circa 4 dagdelen.

Opleiding Coördinator/Hoofd BHV

De Coördinator / het Hoofd bedrijfshulpverlening (C/HBHV) houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:
– het opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
– het zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
– het communiceren met werkgever en medewerkers en met externen, zoals de professionele hulpverleningsdiensten. Tijdsduur: circa 4 dagdelen.

Opleiding VCA

De Arbo-wet verplicht werkgevers verplicht te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat de benodigde kennis aanwezig is. Tijdsduur: circa 2 dagdelen.

CBR-CCV ( nascholing met code 95 )

Om beroepschauffeur te blijven, bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u niet meer beroepsmatig rijden.

De EHBO opleiding of herhaling en de BHV opleiding of herhalingslessen kunnen door ons aangemeld worden voor code 95 bij het CBR. Extra kosten voor aanmelding worden aan u doorberekend.

NIBHV

Het NIBHV is een door ECABO erkend examencentrum dat bevoegd is tot het afnemen van VCA-examens en het verstrekken van VCA-diploma’s. Er zijn twee mogelijkheden om examen te doen: op locatie bij opleidingsinstituten of door deelname aan de inloopexamens die op diverse plaatsen in het land worden georganiseerd.

aanmelden
Maatwerk vraag?